Dirigent

Toon Rutten


Sinds augustus 2012 staat de Koninklijke Stockheimer Harmonie Sint-Elisabeth onder leiding van Toon Rutten.

Hij werd op 27 december 1988 geboren te Kessenich. Hij werd er ook lid van de Koninklijke Fanfare de Vriendenkring Kessenich waar hij sinds januari 2017 ook de vaste dirigent is geworden. Toon studeerde in 2010 af als Master in de Duitse en Franse Taal- & Letterkunde en in 2015 als Master bastuba aan het concservatorium van Antwerpen. Hij studeert momenteel HaFaBra-directie aan het Lemmensinstituut in Leuven bij Ivan Meylemans en Jan Van der Roost.  Verder dirigeert hij ook Fanfare St.Martinus Dilsen en is hij nog als spelend musicus actief in Fanfare Kempenbloei Achel en Brass Band Willebroek. Sinds 2013 is Toon ook actief als beroepsmuzikant bij de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen waar hij bastuba speelt.

Sinds 2012 is Toon Rutten de dirigent van de Koninklijke Stockheimer Harmonie Sint-Elisabeth. Met zijn enthousiasme en muzikale kennis slaagt hij er steeds in de muzikanten te motiveren en tilt hij de optredens naar een hoger niveau.

Kon.Stockheimer harmonie Sint-Elisabeth Sen. G. Ruttenstraat 21